Законопроект №3622 – Використання земельних ділянок повинно наповнювати місцеві бюджети

Законопроект М.Опанащенко № 3622 :
 — податки від використання земельних ділянок — сплачувати тільки до місцевого бюджету за місцезнаходженням земельної ділянки.

Законопроект має на меті врегулювання питання сплати податку на доходи фізичних осіб, який утримується з орендної плати за земельні ділянки, паї, до місцевих бюджетів саме за місцезнаходженням таких земельних ділянок.
В структурі надходжень до місцевих бюджетів важливе значення мають надходження від сплати податку на доходи фізичних осіб, утриманого з орендної плати за земельні паї. У багатьох випадках орендарями земель на територіях сільських та селищних рад Херсонської області, м. Херсона є фізичні або юридичні особи, зареєстровані у інших областях. Відповідно до діючих норм вони мають право сплачувати всі податки до бюджету за місцем своєї реєстрації. Таким чином податок, утриманий з орендної плати за користування нашими, херсонськими землями надходить до бюджетів міст Києва, Дніпропетровська, чи інших міст, де зареєстровані підприємства-орендарі.
Місцевий бюджет територіальної громади за місцезнаходженням земельної ділянки, земельного паю не отримує надходжень від його використання, які мали б забезпечити утримання соціальної сфери та бюджетних установ населеного пункту.
Законопроект спрямований саме на забезпечення наповнення місцевих бюджетів задля збереження та розвитку інфраструктури сільських населених пунктів – ремонт доріг, утримання дитячих садків, реконструкцію водопровідних мереж та вирішення інших нагальних питань.
Існує також проблема слабкої захищеності інтересів громадян у договірних відносинах оренди земельних ділянок (паїв). Непоодинокі факти, коли з людьми не розраховуються, або сплачують орендну плату набагато меншу, ніж це передбачено законом. Коли ж податок з орендної плати за користування земельними паями на території сільської ради надходитиме до місцевого бюджету, то і сільський голова, і місцеві депутати будуть зацікавлені налагодити контроль за офіційним оформленням орендних відносин з мешканцями села та своєчасністю оплати за оренду.
Справедливий розподіл податкових надходжень до місцевих бюджетів – забезпечить збалансований розвиток всіх регіонів України.